Om boken
Jeg er noe helt spesielt! Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-01281-0

Jeg er noe helt spesielt!

Peter Vermeulen

Boken fungerer som redskap for å bygge opp en generell forståelse og aksept for hva det vil si å ha en funksjonshemning generelt, og en autismespekterforstyrrelse spesielt.

Boken og de ulike versjonene av arbeidark tar sikte på å gi mennesker med en diagnose innen autismespekteret mest mulig kontroll over eget liv, noe som forutsetter kunnskap om egne styrker og vansker. Boken passer for alle som evne til å reflektere og snakke om seg selv, og kan tilpasses ulike funksjonsnivå.

Arbeidsark til boken

På disse sidene finner du arbeidsark til boken. Dersom du har et eksemplar av boken som ikke inneholder CD, kan du laste ned arbeidsarkene her. Passordet for å få tilgang finner du i bokens forord.